Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH VÀ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC GIAO DỊCH
94 - 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH VÀ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC GIAO DỊCH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG DỊCH VỤ ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
44 - 2024

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG DỊCH VỤ ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH KÊNH NGÂN HÀNG SỐ
52 - 2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH KÊNH NGÂN HÀNG SỐ

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
12 - 2024

Thông báo Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hố Nai để chuyển trụ sở
251 - 2024

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hố Nai để chuyển trụ sở

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động PGD Hố Nai
251 - 2024

Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động PGD Hố Nai

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Lê Chân
231 - 2024

Thông báo chuyển địa điểm PGD Lê Chân

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ để nâng cấp hệ thống ngân hàng
51 - 2024

Thông báo tạm ngừng dịch vụ để nâng cấp hệ thống ngân hàng

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ để chuyển đổi số liệu ngân hàng
3012 - 2023

Thông báo tạm ngừng dịch vụ để chuyển đổi số liệu ngân hàng

Xem chi tiết
Thông báo thanh lý tài sản
2612 - 2023

Thông báo thanh lý tài sản

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2024
2512 - 2023

Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2024

Xem chi tiết
Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô
2212 - 2023

Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô

Xem chi tiết
Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô
1412 - 2023

Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Hoàng Việt
2811 - 2023

Thông báo chuyển địa điểm PGD Hoàng Việt

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch để diễn tập chuyển đổi hệ thống thông tin ngân hàng
2311 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch để diễn tập chuyển đổi hệ thống thông tin ngân hàng

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch nâng cấp bảo trì hệ thống
1711 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch nâng cấp bảo trì hệ thống

Xem chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh chính sách dịch vụ SMS Banking
1611 - 2023

Thông báo về việc điều chỉnh chính sách dịch vụ SMS Banking

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngưng giao dịch tại PGD Thanh Khê do mưa lớn
1410 - 2023

Thông báo tạm ngưng giao dịch tại PGD Thanh Khê do mưa lớn

Xem chi tiết
Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô chuyên dùng
1010 - 2023

Công bố thông tin bán thanh lý xe ô tô chuyên dùng

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Lý Thường Kiệt do sự cố về điện
210 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Lý Thường Kiệt do sự cố về điện

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm VietABank An Nghiệp
149 - 2023

Thông báo thay đổi địa điểm VietABank An Nghiệp

Xem chi tiết
Thông báo v.v sửa đổi thể lệ CTKM 20 năm - Tầm cao mới
298 - 2023

Thông báo v.v sửa đổi thể lệ CTKM 20 năm - Tầm cao mới

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 19/8/2023
178 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 19/8/2023

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 12/8/2023
78 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 12/8/2023

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 5/8/2023
28 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại quầy sáng thứ 7 ngày 5/8/2023

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Hóc Môn
306 - 2023

Thông báo chuyển địa điểm PGD Hóc Môn

Xem chi tiết
Thông báo v.v sửa đổi, bổ sung thể lệ CTKM 20 năm - Tầm cao mới
127 - 2023

Thông báo v.v sửa đổi, bổ sung thể lệ CTKM 20 năm - Tầm cao mới

Xem chi tiết
Danh sách khách hàng không đủ điều kiện quay số đợt 2 CTKM 20 năm - Tầm cao mới
107 - 2023

Danh sách khách hàng không đủ điều kiện quay số đợt 2 CTKM 20 năm - Tầm cao mới

Xem chi tiết
Tạm ngừng giao dịch để nâng cấp cơ sở vật chất
87 - 2023

Tạm ngừng giao dịch để nâng cấp cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Tạm ngừng giao dịch để nâng cấp cơ sở vật chất
306 - 2023

Tạm ngừng giao dịch để nâng cấp cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ do nâng cấp hệ thống
226 - 2023

Thông báo tạm ngừng dịch vụ do nâng cấp hệ thống

Xem chi tiết
Công bố thông tin thanh lý xe ô tô
196 - 2023

Công bố thông tin thanh lý xe ô tô

Xem chi tiết
Thông tin bán thanh lý tài sản
86 - 2023

Thông tin bán thanh lý tài sản

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM
166 - 2023

Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM

Xem chi tiết
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
125 - 2023

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch để thi công, sửa chữa
55 - 2023

Thông báo tạm ngừng giao dịch để thi công, sửa chữa

Xem chi tiết
Công bố thông tin bán thanh lý xe 57K-7810
204 - 2023

Công bố thông tin bán thanh lý xe 57K-7810

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5/2023
114 - 2023

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5/2023

Xem chi tiết
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
74 - 2023

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ
106 - 2023

Thông báo tạm ngừng dịch vụ

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ
86 - 2023

Thông báo tạm ngừng dịch vụ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VIETABANK TÂY BẮC CỦ CHI
103 - 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VIETABANK TÂY BẮC CỦ CHI

Xem chi tiết
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG TỪ VIETABANK: TẠM KHÓA CÁC USER NGÂN HÀNG SỐ CÓ TÀI KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH & KHÔNG ĐỦ SỐ DƯ DUY TRÌ
282 - 2023

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG TỪ VIETABANK: TẠM KHÓA CÁC USER NGÂN HÀNG SỐ CÓ TÀI KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH & KHÔNG ĐỦ SỐ DƯ DUY TRÌ

Xem chi tiết
🔔 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 🔔
161 - 2023

🔔 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 🔔

Xem chi tiết
Thông báo đổi tên và chuyển địa điểm chi nhánh
2312 - 2022

Thông báo đổi tên và chuyển địa điểm chi nhánh

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm VietABank Hải Phòng
2712 - 2022

Thông báo chuyển địa điểm VietABank Hải Phòng

Xem chi tiết
🔔 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023 🔔
2812 - 2022

🔔 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023 🔔

Xem chi tiết
THÔNG TIN  BÁN THANH LÝ LÔ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CŨ
2311 - 2022

THÔNG TIN BÁN THANH LÝ LÔ TÀI SẢN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CŨ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG THẺ
1711 - 2022

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG THẺ

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Duy Xuyên
711 - 2022

Thông báo chuyển địa điểm PGD Duy Xuyên

Xem chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN  BÁN THANH LÝ HỆ THỐNG MÁY PHÂN KIM
911 - 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN THANH LÝ HỆ THỐNG MÁY PHÂN KIM

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CN BẠC LIÊU
1010 - 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CN BẠC LIÊU

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH DO ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA BÃO
279 - 2022

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH DO ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA BÃO

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Bình Sơn
179 - 2022

Thông báo chuyển địa điểm PGD Bình Sơn

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
59 - 2022

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CN BUÔN MA THUỘT
308 - 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CN BUÔN MA THUỘT

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU DỰ ÁN
168 - 2022

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU DỰ ÁN "TRANG BỊ HẠ TẦNG PHẦN CỨNG CHO HỆ THỐNG CORE BANKING"

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PGD TRẦN CAO VÂN
58 - 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PGD TRẦN CAO VÂN

Xem chi tiết
Thông báo Bán thanh lý xe ô tô
58 - 2022

Thông báo Bán thanh lý xe ô tô

Xem chi tiết
Thông báo quan trọng về tiền gửi Online
297 - 2022

Thông báo quan trọng về tiền gửi Online

Xem chi tiết
Thông báo Chào bán bất động sản
287 - 2022

Thông báo Chào bán bất động sản

Xem chi tiết
Thông báo thời gian các đơn vị nghỉ giao dịch thứ 7
267 - 2022

Thông báo thời gian các đơn vị nghỉ giao dịch thứ 7

Xem chi tiết
Thông báo mở thầu lần 2 cho dự án
185 - 2022

Thông báo mở thầu lần 2 cho dự án "Trang bị hạ tầng phần cứng cho hệ thống Core Banking"

Xem chi tiết
Thông báo lịch nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
264 - 2022

Thông báo lịch nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch máy ATM
224 - 2022

Thông báo tạm ngừng giao dịch máy ATM

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu Dự án “Trang bị hạ tầng phần cứng cho hệ thống Core Banking”.
184 - 2022

Thông báo mời thầu Dự án “Trang bị hạ tầng phần cứng cho hệ thống Core Banking”.

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
74 - 2022

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Xem chi tiết
Thông báo thông tin bán đấu giá thanh lý xe Ô tô.
303 - 2022

Thông báo thông tin bán đấu giá thanh lý xe Ô tô.

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hòa Bình - CN Bạc Liêu ngày 08/03/2022.
83 - 2022

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hòa Bình - CN Bạc Liêu ngày 08/03/2022.

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Bình Tân ngày 04/03/2022.
43 - 2022

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Bình Tân ngày 04/03/2022.

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động PGD Long Biên.
261 - 2022

Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động PGD Long Biên.

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
211 - 2022

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Xem chi tiết
Thông báo PGD Lê Chân giao dịch trở lại.
41 - 2022

Thông báo PGD Lê Chân giao dịch trở lại.

Xem chi tiết
 Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2022
2312 - 2021

Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2022

Xem chi tiết
Thông báo tăng hạn mức giao dịch trên kênh Ngân hàng số.
2212 - 2021

Thông báo tăng hạn mức giao dịch trên kênh Ngân hàng số.

Xem chi tiết
Thông báo về việc đóng các tài khoản không đủ điều kiện duy trì
153 - 2021

Thông báo về việc đóng các tài khoản không đủ điều kiện duy trì

Xem chi tiết
Thông báo điều chỉnh giờ giao dịch tại chi nhánh Bắc Ninh
2911 - 2021

Thông báo điều chỉnh giờ giao dịch tại chi nhánh Bắc Ninh

Xem chi tiết
Thông báo về việc phát hành thẻ chip theo tiêu chuẩn VCCS
2511 - 2021

Thông báo về việc phát hành thẻ chip theo tiêu chuẩn VCCS

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch CN An Giang từ 15h-17h ngày 25/11/2021
2511 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch CN An Giang từ 15h-17h ngày 25/11/2021

Xem chi tiết
Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch ngày 6/11/2021 tại PGD Tân Châu
511 - 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch ngày 6/11/2021 tại PGD Tân Châu

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Biên Hòa
111 - 2021

Thông báo chuyển địa điểm PGD Biên Hòa

Xem chi tiết
Thông báo v.v điều chỉnh giờ làm việc tại quầy của 3 PGD KV Cần Thơ trong ngày 20/10/2021
1910 - 2021

Thông báo v.v điều chỉnh giờ làm việc tại quầy của 3 PGD KV Cần Thơ trong ngày 20/10/2021

Xem chi tiết
Thông báo v.v mở cửa giao dịch trở lại
410 - 2021

Thông báo v.v mở cửa giao dịch trở lại

Xem chi tiết
Thông báo mở cửa giao dịch
69 - 2021

Thông báo mở cửa giao dịch

Xem chi tiết
Thông báo giảm phí 50% chuyển tiền liên ngân hàng
169 - 2021

Thông báo giảm phí 50% chuyển tiền liên ngân hàng

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Châu Đốc ngày 11/9/2021
109 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Châu Đốc ngày 11/9/2021

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2021
258 - 2021

Thông báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2021

Xem chi tiết
Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tại chi nhánh Bắc Ninh
267 - 2021

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tại chi nhánh Bắc Ninh

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại 7 PGD trên địa bàn TP.Đà Nẵng
168 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại 7 PGD trên địa bàn TP.Đà Nẵng

Xem chi tiết
Thông báo V/v Công bố thông tin chào bán tài sản Công ty TNHH SX DV TM Phú Mỹ Phương
138 - 2021

Thông báo V/v Công bố thông tin chào bán tài sản Công ty TNHH SX DV TM Phú Mỹ Phương

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ BẢO HIỂM XE MÁY VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN CN 24/24
118 - 2021

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ BẢO HIỂM XE MÁY VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN CN 24/24

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở chính VietABank
108 - 2021

Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở chính VietABank

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Nam Sài Gòn
98 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Nam Sài Gòn

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hồng Bàng và PGD Quận 8
68 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hồng Bàng và PGD Quận 8

Xem chi tiết
Thông báo điều chỉnh giờ làm việc đối với 7 PGD tại Cần Thơ
28 - 2021

Thông báo điều chỉnh giờ làm việc đối với 7 PGD tại Cần Thơ

Xem chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại Bình Định, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu
297 - 2021

Thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch tại Bình Định, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bạc Liêu

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Trảng Dài và PGD Hố Nai do ảnh hưởng của Covid-19
107 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Trảng Dài và PGD Hố Nai do ảnh hưởng của Covid-19

Xem chi tiết
Bản công bố chào bán Bất động sản
16 - 2021

Bản công bố chào bán Bất động sản

Xem chi tiết
Thông báo đổi địa điểm hoạt động PGD Cái Răng
285 - 2021

Thông báo đổi địa điểm hoạt động PGD Cái Răng

Xem chi tiết
EZMobile - Ưu đãi nhân 2
205 - 2021

EZMobile - Ưu đãi nhân 2

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hải Châu
65 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hải Châu

Xem chi tiết
THÔNG BÁO SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN COMBO
294 - 2021

THÔNG BÁO SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN COMBO

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5
284 - 2021

Thông báo Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
610 - 2021

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số điểm kinh doanh
188 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số điểm kinh doanh

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch
249 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hồng Bàng
2110 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại PGD Hồng Bàng

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch tại CN Bình Dương
2810 - 2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại CN Bình Dương

Xem chi tiết
Thông báo Tạm ngừng giao dịch do ảnh hưởng của COVID-19
82 - 2021

Thông báo Tạm ngừng giao dịch do ảnh hưởng của COVID-19

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2021
42 - 2021

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2021
2812 - 2020

Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2021

Xem chi tiết
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
2812 - 2020

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM và ngân hàng số
2412 - 2020

Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM và ngân hàng số

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm CN Hà Đông
1812 - 2020

Thông báo thay đổi địa điểm CN Hà Đông

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch
1812 - 2020

Thông báo tạm ngừng giao dịch

Xem chi tiết
Thông báo thay đổi địa điểm PGD Đức Phổ
412 - 2020

Thông báo thay đổi địa điểm PGD Đức Phổ

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Quận 7
911 - 2020

Thông báo chuyển địa điểm PGD Quận 7

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng giao dịch
911 - 2020

Thông báo tạm ngừng giao dịch

Xem chi tiết
Thông báo chuyển địa điểm PGD Nam Sài Gòn
2610 - 2020

Thông báo chuyển địa điểm PGD Nam Sài Gòn

Xem chi tiết
Tạm ngừng giao dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định do ảnh hưởng của bão số 9
2010 - 2020

Tạm ngừng giao dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định do ảnh hưởng của bão số 9

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH
1210 - 2020

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH

Xem chi tiết
Thông báo Giao dịch trở lại tại các điểm bị ảnh hưởng mưa lũ
910 - 2020

Thông báo Giao dịch trở lại tại các điểm bị ảnh hưởng mưa lũ

Xem chi tiết
Thông báo Tạm ngừng giao dịch do mưa lũ
110 - 2020

Thông báo Tạm ngừng giao dịch do mưa lũ

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
178 - 2020

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Xem chi tiết
Thông báo dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm siêu ngắn hạn
38 - 2020

Thông báo dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm siêu ngắn hạn

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
217 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
67 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
27 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý
17 - 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
306 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
86 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VIETABANK - HOÀNG VĂN THỤ
16 - 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VIETABANK - HOÀNG VĂN THỤ

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
16 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH
16 - 2020

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO DỊCH THỨ BẢY NGÀY 9/5/2020
45 - 2020

THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO DỊCH THỨ BẢY NGÀY 9/5/2020

Xem chi tiết
Thông báo Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020
274 - 2020

Thông báo Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
63 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo rao bán tài sản
63 - 2020

Thông báo rao bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo về việc bán tài sản
102 - 2020

Thông báo về việc bán tài sản

Xem chi tiết
Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM và ngân hàng số
3112 - 2019

Thông báo tạm ngừng dịch vụ ATM và ngân hàng số

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2020
3112 - 2019

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2020

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
1810 - 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN AN TOÀN GIAO DỊCH THẺ VÀ NGÂN HÀNG SỐ
410 - 2019

HƯỚNG DẪN AN TOÀN GIAO DỊCH THẺ VÀ NGÂN HÀNG SỐ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
410 - 2019

THÔNG BÁO DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN
310 - 2019

THÔNG BÁO DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN

Xem chi tiết
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM PGD BÀ CHIỂU
279 - 2019

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM PGD BÀ CHIỂU

Xem chi tiết
Lãi suất tham chiếu cho vay dành cho khách hàng tổ chức
239 - 2019

Lãi suất tham chiếu cho vay dành cho khách hàng tổ chức

Xem chi tiết
VietABank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn
219 - 2019

VietABank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn

Xem chi tiết
THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG PGD TRẢNG DÀI VÀ PGD BẮC PHAN THIẾT
69 - 2019

THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG PGD TRẢNG DÀI VÀ PGD BẮC PHAN THIẾT

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
237 - 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH HOÀNG MAI
187 - 2019

VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Xem chi tiết
Thông báo dừng cung cấp SP tiền gửi tiết kiệm đối với KHCN người nước ngoài
97 - 2019

Thông báo dừng cung cấp SP tiền gửi tiết kiệm đối với KHCN người nước ngoài

Xem chi tiết
27 - 2019

"THÁNG SINH NHẬT, QUÀ CỰC CHẤT" CÙNG VIETABANK

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH
266 - 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH

Xem chi tiết
Thông báo đổi tên và chuyển địa điểm chi nhánh
156 - 2019

Thông báo đổi tên và chuyển địa điểm chi nhánh

Xem chi tiết
Ưu đãi dành cho các sổ tiết kiệm đã tham gia CT “Kỳ hạn trao tay, nhận ngay lãi suất”
112 - 2019

Ưu đãi dành cho các sổ tiết kiệm đã tham gia CT “Kỳ hạn trao tay, nhận ngay lãi suất”

Xem chi tiết
KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN THẺ
56 - 2019

KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN THẺ

Xem chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VỤ LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
51 - 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VỤ LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Xem chi tiết
VietABank thông báo bán đấu giá tàu Vinalines Ocean
1812 - 2018

VietABank thông báo bán đấu giá tàu Vinalines Ocean

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
1712 - 2018

VIETABANK THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Xem chi tiết
THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
2811 - 2018

THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem chi tiết
Mời thầu thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt nội thất và sắp xếp chỗ ngồi cho Hội Sở VietABank
315 - 2018

Mời thầu thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt nội thất và sắp xếp chỗ ngồi cho Hội Sở VietABank

Xem chi tiết
Thông báo chào bán cạnh tranh tài sản tọa lạc tại huyện Châu Thành
288 - 2018

Thông báo chào bán cạnh tranh tài sản tọa lạc tại huyện Châu Thành

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
2712 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
279 - 2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem chi tiết
Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Ba Đình – CN Hà Nội
265 - 2018

Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Ba Đình – CN Hà Nội

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho VietABank – CN Bình Dương
262 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho VietABank – CN Bình Dương

Xem chi tiết
Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp - CN Đà Nẵng
256 - 2018

Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp - CN Đà Nẵng

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo thay đổi vị trí phòng làm việc VietABank - Chi nhánh Chợ Lớn
243 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo thay đổi vị trí phòng làm việc VietABank - Chi nhánh Chợ Lớn

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Gò Vấp
226 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Gò Vấp

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho CN Củ Chi
226 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho CN Củ Chi

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Tân Quy
226 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Tân Quy

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Hố Nai
226 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Hố Nai

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Biên Hòa
226 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Biên Hòa

Xem chi tiết
Mời thầu Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt trang bị nội, ngoại thất và chống thấm dột cho trụ sở làm việc VietABank Quảng Ngãi
216 - 2018

Mời thầu Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt trang bị nội, ngoại thất và chống thấm dột cho trụ sở làm việc VietABank Quảng Ngãi

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Cộng Hòa – CN Tân Bình
191 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Cộng Hòa – CN Tân Bình

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp – CN Đà Nẵng
191 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp – CN Đà Nẵng

Xem chi tiết
Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho CN Đà Nẵng
187 - 2018

Mời thầu thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho CN Đà Nẵng

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt nội thất và cải tạo mặt tiền cho PGD Lý Chiêu Hoàng
175 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt nội thất và cải tạo mặt tiền cho PGD Lý Chiêu Hoàng

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Bình Thạnh
136 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Bình Thạnh

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Lê Thị Riêng
136 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Lê Thị Riêng

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Bà Chiểu
136 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu PGD Bà Chiểu

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD BA ĐÌNH - CN HÀ NỘI
116 - 2018

VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD BA ĐÌNH - CN HÀ NỘI

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt biển hiệu cho PGD Thạch Trụ
115 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng, lắp đặt biển hiệu cho PGD Thạch Trụ

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo tạo xây dựng lắp đặt nội-ngoại thất, biển hiệu cho PGD Tây Bắc Củ Chi
104 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo tạo xây dựng lắp đặt nội-ngoại thất, biển hiệu cho PGD Tây Bắc Củ Chi

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp - CN Đà Nẵng (lần 2)
94 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Trung Tâm Thương Nghiệp - CN Đà Nẵng (lần 2)

Xem chi tiết
Mời thầu thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Bình Tân
67 - 2018

Mời thầu thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Bình Tân

Xem chi tiết
Mời thầu Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Ba Tháng Hai
67 - 2018

Mời thầu Thi công cải tạo, lắp đặt biển hiệu cho PGD Ba Tháng Hai

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD TÂN SƠN NHẤT - CN TÂN BÌNH
45 - 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD TÂN SƠN NHẤT - CN TÂN BÌNH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO V/V CHUYỂN ĐỔI THUÊ BAO DI ĐỘNG 11 SỐ SANG 10 SỐ
210 - 2018

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN ĐỔI THUÊ BAO DI ĐỘNG 11 SỐ SANG 10 SỐ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH - NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIN HỌC
23 - 2018

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH - NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIN HỌC

Xem chi tiết
Thông báo áp dụng phương pháp tính lãi mới từ ngày 01/01/2018
11 - 2018

Thông báo áp dụng phương pháp tính lãi mới từ ngày 01/01/2018

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lê Văn Sỹ (Lần 3)
2212 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lê Văn Sỹ (Lần 3)

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lái Thiêu
512 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lái Thiêu

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD HOÀNG VIỆT - CN SÀI GÒN
2111 - 2017

VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD HOÀNG VIỆT - CN SÀI GÒN

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Giá Rai - CN Bạc Liêu
311 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Giá Rai - CN Bạc Liêu

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Quận 9 – CN HCM
311 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội, ngoại thất cho PGD Quận 9 – CN HCM

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội thất cho Chi nhánh Lạc Long Quân
311 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang bị nội thất cho Chi nhánh Lạc Long Quân

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
298 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

Xem chi tiết
Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm Thương Nghiệp Đà Nẵng – CN Đà Nẵng
296 - 2017

Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm Thương Nghiệp Đà Nẵng – CN Đà Nẵng

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH Ô MÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ
286 - 2017

VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH Ô MÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHÚ - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
284 - 2017

VIETABANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHÚ - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
274 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho CN Tân Bình
2610 - 2018

Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho CN Tân Bình

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU VIETABANK - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHÚ
251 - 2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU VIETABANK - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHÚ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017
241 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU - THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BIỂN HIỆU CHO PGD LONG BIÊN
213 - 2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU - THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BIỂN HIỆU CHO PGD LONG BIÊN

Xem chi tiết
VIETABANK KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH CẦU GIẤY - CHI NHÁNH HÀ NỘI
212 - 2017

VIETABANK KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH CẦU GIẤY - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Tây Hồ – CN Hà Nội
209 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Tây Hồ – CN Hà Nội

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ THẺ VISA
195 - 2017

VIETABANK THÔNG BÁO GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ THẺ VISA

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm
188 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm

Xem chi tiết
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CN CHỢ LỚN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
184 - 2017

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CN CHỢ LỚN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Hòa Bình
178 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Hòa Bình

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Lê Văn Sỹ
178 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Lê Văn Sỹ

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Lê Văn Sỹ
178 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Lê Văn Sỹ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU - CHI NHÁNH CHỢ LỚN
142 - 2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU - CHI NHÁNH CHỢ LỚN

Xem chi tiết
VIETABANK THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DIỄN TẬP CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG KỸ THUẬT DC/DRC
134 - 2017

VIETABANK THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DIỄN TẬP CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG KỸ THUẬT DC/DRC

Xem chi tiết
VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN
104 - 2017

VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU - THI CÔNG CẢI TẠO XÂY DỰNG CHO TRỤ SỞ LÀM VIỆC VIETABANK PGD Ô MÔN
95 - 2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU - THI CÔNG CẢI TẠO XÂY DỰNG CHO TRỤ SỞ LÀM VIỆC VIETABANK PGD Ô MÔN

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU VIETABANK - PHÒNG GIAO DỊCH SƠN TỊNH
82 - 2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU VIETABANK - PHÒNG GIAO DỊCH SƠN TỊNH

Xem chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH THỦ THIÊM
82 - 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH THỦ THIÊM

Xem chi tiết
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD LÝ CHIÊU HOÀNG - CHI NHÁNH CHỢ LỚN
71 - 2017

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD LÝ CHIÊU HOÀNG - CHI NHÁNH CHỢ LỚN

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ - GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
54 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ - GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Xem chi tiết
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD BÌNH TÂN - CHI NHÁNH LẠC LONG QUÂN
51 - 2017

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD BÌNH TÂN - CHI NHÁNH LẠC LONG QUÂN

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lê Văn Sỹ (Lần 2)
311 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lê Văn Sỹ (Lần 2)

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm Thương Nghiệp Đà Nẵng - CN Đà Nẵng Lần 2
310 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội ngoại thất cho trụ sở làm việc VietABank – PGD Trung Tâm Thương Nghiệp Đà Nẵng - CN Đà Nẵng Lần 2

Xem chi tiết
VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
37 - 2017

VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho PGD Khánh Hội – CN Hồ Chí Minh
211 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công cải tạo xây dựng và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho PGD Khánh Hội – CN Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho PGD Khánh Hội – CN Hồ Chí Minh
211 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho PGD Khánh Hội – CN Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho CN Cần Thơ
211 - 2017

Thông báo mời thầu - Thi công biển hiệu cho CN Cần Thơ

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU
3112 - 2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Xem chi tiết
THÔNG BÁO MỜI THẦU
3112 - 2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Xem chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017
2912 - 2016

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

Xem chi tiết
VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI TẠI BẮC NINH
1412 - 2016

VIETABANK KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI TẠI BẮC NINH

Xem chi tiết
Thông báo về việc bảo trì hệ thống ATM
189 - 2015

Thông báo về việc bảo trì hệ thống ATM

Xem chi tiết
Thông báo nghỉ lễ 02 tháng 09
19 - 2015

Thông báo nghỉ lễ 02 tháng 09

Xem chi tiết

Add to home screen