Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

ĐẶC ĐIỂM

  • Dịch vụ mã định danh là dịch vụ liên kết giữa một tài khoản thanh toán chính (TKTTC) của Khách hàng tổ chức (KHTC) mở tại VietABank với tập hợp các mã định danh do VietABank cung cấp cho KHDN. Khi Bên thanh toán (BTT) thực hiện nộp/chuyển tiền vào mã định danh, toàn bộ số tiền này sẽ được báo có trực tiếp vào TKTTC liên kết với mã định danh của KHDN.
  • VietABank sẽ thực hiện mở các mã định danh theo đề nghị của KHDN dựa trên Hợp đồng Dịch vụ mã định danh với VietABank và được mở, định danh tương ứng với từng Bên thanh toán.
  • Mã định danh được là dãy số/chữ theo cấu trúc của VietABank và KHDN thỏa thuận.
  • Loại tiền giao dịch: VND.

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

  • Thao tác đơn giản, ghi nhớ dễ dàng
  • Đối soát công nợ nhanh chóng, chính xác
  • Chủ động quản lý Bên thanh toán bằng mã định danh
  • Giảm thiểu số lượng Tài khoản chuyên thu

MIỄN PHÍ DỊCH VỤ ĐẾN 31/3/2023

Sản phẩm liên quan

Add to home screen