Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Là sản phẩm mà VietABank cung cấp cho Khách hàng theo đó định kỳ VietABank sẽ tự động chuyển số dư tròn số từ tài khoản tiền gửi thanh toán vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng (số tiền, kỳ hạn, tần suất theo thỏa thuận).

Đặc điểm

 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp
 • Loại tiền gửi: VND
 • Kỳ hạn: Kỳ hạn này được ghi cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ Ngân hàng theo thỏa thuận giữa VietABank và Khách hàng
 • Phương thức trả lãi: cuối kỳ

Tiện ích

 • Tự động chuyển số dư từ tài khoản thanh toán sang tài khoản có kỳ hạn
 • Đơn giản, thuận tiện
 • Kỳ hạn đa dạng tương ứng với mức lãi suất hấp dẫn
 • Lãi suất linh hoạt theo diễn biến thị trường
 • Được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại VietABank

Hồ sơ

 • Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.     
 • Hồ sơ pháp lý (đối với doanh nghiệp chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại VietABank )

Liên hệ: Mọi thông tin chi tiết về chương trình/sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản phẩm liên quan

Add to home screen