Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

VietABank thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.

Đặc điểm:

  • Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu.
  • Giúp cho bên nhập khẩu giảm bớt áp lực về vốn.
  • Nhận được tư vấn về nội dung và cách thức giao dịch tốt nhất để đảm bảo quyền lợi.
  • Có thể được tài trợ vốn thông qua miễn giảm tỉ lệ ký quỹ phát hành L/C hoặc cho vay vốn.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lí chứng từ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong thanh toán
  • Thủ tục đơn giản, linh hoạt

Phát hành thư tín dụng nhập khẩu là phương thức thanh toán trong đó VietABank đóng vai trò là Ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của Doanh nghiệp (người nhập khẩu) cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng (người xuất khẩu) khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với quy định của Thư tín dụng (L/C)

Các dịch vụ đi kèm:

  • Chấp nhận hối phiếu do người hưởng kí phát.
  • Thanh toán L/C, tu chỉnh l/C, ký hậu vận đơn, bảo lãnh nhận hàng ....

Liên hệ Mọi thông tin chi tiết về chương trình/sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản phẩm liên quan

Add to home screen